helpt jou handelen met inzicht

De emotionele en sociale ontwikkeling is van grote invloed op de schoolprestaties en welbevinden van je leerlingen. Met de Aurecool stimuleer je én daag je uit.

Ontwikkeling​

Met Aurecool Ontwikkelingslijn breng je de emotionele, sociale en competentie ontwikkeling van leerlingen in beeld. Zo krijg je zicht op de begeleidingsbehoefte en het passende uitstroomniveau.

Leerkrachtig ontwikkelen​

Aurecool ondersteunt je in het begeleiden en positief stimuleren van de ontwikkeling van leerlingen door: leerling-overzichten, concrete handelingsadviezen per ontwikkelingstaak, kennisbank en scholing voor teams.

Motiveren tot leren​

Iedereen ontwikkelt zich. Als de interne motivatie om iets te gaan doen of iets te gaan leren wegvalt, onstaat ontwikkelingsstagnatie. Ervaren van ontwikkelingsruimte en op passend niveau begeleid worden, is van primair belang.

Jouw digitale kompas​

De Aurecool is ontwikkeld om leerkrachten in het (speciaal) onderwijs te ondersteunen bij het begrijpen en begeleiden van de veelzijdige ontwikkeling van ieder kind. Aurecool helpt om gedrag te duiden, je benadering en lessen af te stemmen op de behoeften van de leerlingen en gericht ontwikkeling te stimuleren door het werken met Focuspunten.

digitale kompas
Wat zeggen anderen

Wat zeggen anderen over Aurecool?

De Mackayschool in Meppel is een van de eerste scholen die Aurecool gebruikt om een de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen in beeld te krijgen. Intern begeleider Astrid Ketelaars: ‘Leerlingen krijgen hierdoor beter onderwijs en een meer passend uitstroomprofiel dat is afgestemd op hun ondersteuningsbehoefte.

Astrid Ketelaars – Intern begeleider, Mackayschool

Ga aan de slag!​

Probeer Aurecool 3 maanden gratis uit