Jouw digitale kompas voor passend onderwijs​

De leerkracht is een essentiële schakel in het creëren van een stimulerende leeromgeving en ontwikkelingskansen. Aurecool ondersteunt met inzichten en tools, zodat leerkrachten een ontwikkelingsgerichte groepsbenadering kunnen bieden met oog voor individuele begeleidingsbehoeftes.

De functionaliteiten