Een volledig beeld van jouw kind

Elk kind ontwikkelt zich op zijn eigen tempo en manier. Het is belangrijk om te begrijpen hoe dit bij jouw kind verloopt. Dit helpt je te ontdekken wat je kind al zelf kan en waar het mogelijk nog wat extra hulp kan gebruiken.

header image

Wat doet Aurecool?

Aurecool gaat over emotionele en sociale ontwikkeling. Met Aurecool kijken leerkrachten wat een leerling kan en hoeveel ondersteuning nodig is. De leerkracht kijkt goed naar het gedrag van de leerling en kan daarna Aurecool invullen.

In Aurecool kunnen leerkrachten de vooruitgang van de leerlingen goed volgen. De overzichten in Aurecool helpen ouders en leerkracht in het overleg over wat de leerling kan en gaat leren. Als het kan wordt ook de leerling betrokken. Zo werk je samen aan de ontwikkeling van jouw kind.

3 kinderen

Wat betekent dit voor jouw kind?

Iets leren doe je zelf. De leerkracht speelt een belangrijke rol door uitleg te geven, maar ook door leerlingen de kans te bieden om zelf dingen te doen en te ontdekken.  Aurecool helpt de leerkrachten in te schatten wat past voor jouw kind én de groep. Dat geeft een goede sfeer in de klas. En de beste kans op leren en ontwikkelen.

Wat zeggen anderen