Lees meer over Aurecool

Inspirerende verhalen, nuttige tips en waardevolle inzichten over de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Of je nu een ouder, leerkracht, gedragskundige of onderwijsprofessional bent, onze blog biedt een bron van informatie en ondersteuning.

Ervaringen

‘Onze leerlingen zijn zoveel meer dan hun diagnose’ 

De Mackayschool in Meppel is een van de eerste scholen die Aurecool gebruikt om een de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen in beeld te krijgen. Intern begeleider Astrid Ketelaars: ‘Leerlingen krijgen hierdoor beter onderwijs en een meer passend uitstroomprofiel dat is afgestemd op hun ondersteuningsbehoefte.’  

Lees verder

Ervaringen

Ervaringen

De ontwikkeling van leerlingen is veelzijdig, mooi en complex. Met Aurecool krijg je op basis van waargenomen gedrag die ontwikkeling in beeld. De informatie is overzichtelijk samengebracht in grafieken, individuele en groepsplannen. Aanvullende functies helpen je om afwegingen te maken over ondersteuningsbehoeften, ontwikkelingspunten en leerroutes. Aurecool is aanleiding om een eerlijk gesprek te voeren over de mogelijkheden van leerlingen.

De overzichten geven ook informatie aan andere professionals in het onderwijs zoals IB-ers, gedragswetenschappers en schoolontwikkelaars.

De Aurecool zorgt voor een optimale uitstroom

De overzichten van Aurecool laten het functioneren van een leerling zien en welke ondersteuning daarbij nodig is. Op die manier levert Aurecool niet alleen een bijdrage aan de onderwijskwaliteit, maar zorgt het ook dat een leerling daarna uitstroomt naar een zo optimaal mogelijk passende en zinvolle plek in de samenleving.

Met Aurecool ontdek je precies wat er speelt

Iedere leraar herkent het: je denkt een leerling goed te kennen en dan opeens vertoont hij gedrag dat je niet kunt duiden. Ook Mascha wordt nog wel eens verrast. ‘Soms kan ik niet precies de vinger leggen op bepaald gedrag, laat staan waar het vandaan komt. Ik ontdek dan in Aurecool wat er precies speelt’

Mascha Appeldoorn - leraar op een school voor voortgezet speciaal onderwijs

Aurecool als interventie

Aurecool geeft op basis van waargenomen gedrag een beeld van het ontwikkelingsniveau waarop leerlingen emotioneel en sociaal functioneren. Het maakt je bewust van de te nemen ontwikkelingsstappen. Je kunt je lessen en je benadering daardoor beter laten aansluiten op de ontwikkeling en het bevattingsvermogen van het kind.

Filmpjes

Theoretische achtergronden

Theoretische achtergronden

Aurecool is ontwikkeld om leerkrachten in het speciaal en passend onderwijs te ondersteunen bij het begrijpen en begeleiden van de veelzijdige ontwikkeling van iedere leerling. Aurecool helpt bij duiden van gedrag én bieden van zo gericht mogelijke ontwikkelingskansen. Door goed inzicht in ontwikkeling en leervoorwaarden kunnen leerkrachten hun benadering en lessen beter afstemmen op hun leerlingen. Niet meer denken in kleine doelen maar in ontwikkelingsstappen en gericht aan Focuspunten werken.

Samen kijken naar ontwikkelingsmogelijkheden geeft een nauwere samenwerking tussen school, ouders en (waar kan) leerlingen zelf, waardoor ieder een vollediger beeld krijgt van de ontwikkeling van de leerling. De verschillende overzichten in Aurecool bieden een basis voor deze gesprekken. Handige tools helpen om efficiënt (groeps)plannen te maken, te evalueren en uitstroomperspectief te bepalen.

3 kinderen

Ga aan de slag!​

Probeer Aurecool 3 maanden gratis uit