‘Met Aurecool spreek je een gemeenschappelijke taal’ 

Op het Leeuwardense It Twalûk hebben alle leerlingen een Aurecool. ‘Het mes snijdt aan twee kanten’, vertelt orthopedagoog Josien Brakke. ‘Aan de ene kant biedt de tool leraren veel houvast. Aan de andere kant helpt het mij om in te schatten of onze school de beste keuze is voor een kind en wat er na de schooljaren van hem verwacht kan worden.’

Josien Brakke – Orthopedagoog It Twalûk


Als orthopedagoog volgt Josien leerlingen vanaf het instroommoment tot aan het moment dat zij de school verlaten. Dat betekent dat Josien gedurende de hele schoolcarrière zicht moet hebben op het ontwikkelingsverloop en -perspectief van haar leerlingen. Aurecool helpt haar daar vanaf de aanmelding bij. Josien legt uit: ‘Als een kind wordt aangemeld, is het essentieel dat ik een goed beeld heb van zijn sociaal-emotionele ontwikkeling. Onze doelgroep heeft namelijk een overlap met het praktijkonderwijs. Daarom moet ik goed kunnen inschatten of een kind bij ons wel op de juiste plek zit.’ 

Direct inzicht bij aanmelding

Om te bepalen of It Twalûk de beste keuze is voor een leerling, kijkt Josien onder andere naar de ontwikkeling van de executieve functies en emotionele zelfstandigheid. ‘Scoort de leerling hoog op deze onderdelen, dan kan hij wellicht het praktijkonderwijs aan’, legt ze uit. Het liefst krijgt Josien bij de overdracht een Aurecool van de vorige school. ‘Je spreekt dan een gemeenschappelijke taal waardoor je elkaar beter begrijpt’, legt ze uit. ‘Ik kan dan een helder gesprek voeren over de ontwikkelingslijnen die voor de schoolkeuze belangrijk zijn. Ik kan natuurlijk ook eerst bijvoorbeeld een SEO afnemen om de sociaal-emotionele ontwikkeling in kaart te brengen, maar dat kost veel tijd en levert niet meer kennis op. Met Aurecool zie ik direct of een leerling weerbaar genoeg is om praktijkonderwijs te overwegen.’

Indicatieaanvragen

Ook tijdens en aan het einde van de schooltijd is het voor Josien essentieel dat ze het ontwikkelingsverloop van de leerling in het vizier heeft. Bijvoorbeeld bij de indicatie- of WLZ-aanvragen. ‘Deze aanvragen worden soms afgewezen omdat een kind een te hoog IQ heeft’, legt Josien uit. ‘Met de informatie uit Aurecool kan ik wijzen op de sociaal-emotionele ontwikkeling van een leerling. Vaak is die dusdanig vertraagd, dat het niet realistisch is om te verwachten dat hij zich zelfstandig staande kan houden in de maatschappij. Deze informatie voeg ik als argument bij mijn bezwaar op een eventuele afwijzing.’

Gebruiksvriendelijk

Het grote voordeel van Aurecool zit hem voor Josien in de gebruiksvriendelijkheid. ‘Anders dan een SEO, waarbij je met alle betrokkenen in gesprek gaat, is deze tool heel praktisch. Je kunt als leerkracht op je eigen moment concrete gedragingen afvinken en de uitkomst in grafieken en overzichten duidelijk aflezen.’ Het concrete taalgebruik van de tool is belangrijk. Josien legt uit: ‘Met mijn opleiding versta ik het SEO-vakjargon wel, maar dat is voor een leraar misschien lastiger. Aurecool is een tool die elke onderwijsprofessional kan gebruiken. Het is ook niet erg als je een vakterm niet begrijpt. Met één klik lees je direct de uitleg zodat je de gevraagde informatie correct invult. Deze uitleg is bovendien opgenomen in de kennisbank van de Aurecool.’


Josien Brakke – Orthopedagoog It Twalûk

Ga aan de slag!​

Probeer “Aurecool” 3 maanden gratis uit