‘Met Aurecool heb ik veel meer inzicht in het gedrag van een kind’

In het speciaal onderwijs is het van groot belang dat je de ontwikkeling van je leerlingen goed in beeld hebt. En dat is best een uitdaging, want kinderen ontwikkelen zich op verschillende gebieden in een wisselend tempo, weet Ingrid Bruijne. ‘Aurecool biedt mij inzicht en de handelingsadviezen die ik nodig heb.’ 

Ingrid Bruijne – leerkracht speciaal onderwijs & ambulant begeleider op reguliere basisscholen


Ingrid Bruijne werkt als leerkracht in het speciaal onderwijs en als ambulant begeleider op reguliere basisscholen. ‘In het (v)so is het heel gebruikelijk dat een leerling van zeventien jaar op sociaal-emotioneel niveau als een vierjarige functioneert, terwijl zijn cognitieve vaardigheden veel hoger liggen’, vertelt Ingrid ‘Als je deze leerlingen goed wilt bedienen, moet je scherp hebben hoe zij zich op alle verschillende gebieden ontwikkelen. Het liefste wil je deze ontwikkeling op een zo objectief mogelijk manier vastleggen. Sinds wij op school met Aurecool werken lukt dit.’

Alle ontwikkelingsgebieden

Jaarlijks vult Ingrid met haar collega’s voor iedere leerling de ontwikkelingsvragenlijsten in. Ze geeft dan aan welke ontwikkelingsdoelen een kind op dat moment heeft bereikt. Daarnaast zijn de doelen gebaseerd op actuele wetenschappelijke kennis. Ook dat is voor Ingrid belangrijk: ‘Wanneer je observaties en ervaringen vastlegt, wil je een te subjectieve beschrijving voorkomen. Doordat je in Aurecool je waarnemingen kunt spiegelen aan wetenschappelijke informatie lukt het beter om je observaties te objectiveren.’

Inzicht en focuspunten

Als Ingrid de lijsten heeft ingevuld, genereert Aurecool een volledig beeld van de verschillende ontwikkelingslijnen van een leerling. Op basis van deze overzichten kan ze vervolgens duidelijk zien op welke punten zij zich de komende tijd moet focussen in haar onderwijs. ‘Ik krijg niet alleen doelgerichte handelingsadviezen, maar ook veel inzicht in het gedrag dat ik waarneem bij de leerling. Het is soms lastig om te begrijpen waarom een kind op een bepaalde manier handelt of reageert. Als dan bijvoorbeeld blijkt dat zijn morele of emotionele ontwikkeling op zijn kalenderleeftijd achterloopt, kan ik het gedrag verklaren en er focuspunten aan koppelen.’

Groepsplannen

Omdat haar leerlingen zich gestaag ontwikkelen, is het voor Ingrid voldoende om de ontwikkelingslijsten één keer per jaar in te vullen. Wel bepaalt ze elke tien weken opnieuw de focuspunten voor elke leerling. ‘Omdat ik in Aurecool gemakkelijk kan zien welke leerlingen met dezelfde focuspunten aan de slag gaan, kan ik leerlingen in een bepaalde periode clusteren. Zeker wanneer de groep wat groter is, verlicht dat mijn werk’, legt Ingrid uit. ‘Ik kan zo met meerdere leerlingen tegelijk aan dezelfde doelen werken.’

Essentiële tijdsinvestering

Het invullen van de ontwikkelingslijsten kost Ingrid en haar collega’s uiteraard tijd. Toch ziet zij die taak niet als een administratieve last die de werkdruk onnodig verhoogt. Integendeel: ‘Dit is nou juist een tool waarin je wél tijd wilt investeren, omdat de resultaten essentieel zijn voor mijn werk. Voordat ik op deze manier werkte, miste ik vaak het inzicht in de ontwikkeling van de leerlingen. Met Aurecool wordt duidelijk hoe de ontwikkelingslijnen in elkaar zitten. En hoe klein de stapjes zijn. Mijn observaties zijn minder subjectief. Ik kan objectiever zien waar bepaald gedrag vandaan komt, wat ik van een leerling mag verwachten en hoe ik hem het beste kan begeleiden.’


Ingrid Bruijne – leerkracht speciaal onderwijs & ambulant begeleider op reguliere basisscholen.

Ga aan de slag!​

Probeer “Aurecool” 3 maanden gratis uit