‘Onze leerlingen zijn zoveel meer dan hun diagnose’ 

De Mackayschool in Meppel is een van de eerste scholen die Aurecool gebruikt om een de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen in beeld te krijgen. Intern begeleider Astrid Ketelaars: ‘Leerlingen krijgen hierdoor beter onderwijs en een meer passend uitstroomprofiel dat is afgestemd op hun ondersteuningsbehoefte.’  

Astrid Ketelaars – Intern begeleider Mackayschool


Op de Mackayschool ontwikkelen kinderen zich niet op een gemiddelde manier. ‘Wij zijn een school voor speciaal onderwijs. Dat betekent dat al onze leerlingen een leerachterstand hebben en vaak een grote ondersteuningsbehoefte. Goed onderwijs betekent dat je weet wat je van elke individuele leerling aan prestaties mag vragen. En dat is soms verrassend anders dan dat je verwacht. ‘De sociaal-emotionele ontwikkeling van een leerling loopt vaak niet synchroon met de kalenderleeftijd en/of IQ. Hierdoor ontstaat het risico dat je te veel of juist te weinig van een kind verwacht en dat leidt dikwijls tot allerlei gedragsproblemen en uitval.’ 

Waarneembaar gedrag 

Om de benadering en het onderwijs goed aan te laten aansluiten bij de doelgroep, moet de leerkracht weten waar een leerling op sociaal-emotioneel gebied staat. Niet voor niets is de sociaal-emotionele ontwikkeling één van de kerndoelen in het speciaal onderwijs. Maar hoe bepaal je of welke doelen zijn behaald? ‘De meeste meetinstrumenten en volgsystemen kijken vooral naar het didactisch niveau van een leerling. Maar dat is slechts een klein stukje van het verhaal’, vertelt Astrid. ‘Aurecool geeft op basis van waargenomen gedrag een beeld van het ontwikkelingsniveau waarop leerlingen emotioneel en sociaal functioneren. 

Het maakt je bewust van de te nemen ontwikkelingsstappen. Je kunt je lessen en je benadering daardoor beter laten aansluiten op de ontwikkeling en het bevattingsvermogen van het kind. Dat resulteert uiteraard in beter onderwijs.’ 

Oudergesprekken  

‘De overzichten van het ontwikkelingsverloop die Aurecool van elke individuele leerling geeft, bieden de basis voor een vruchtbaar gesprek met de ouders van de leerling’, legt Astrid uit. Dat resulteert in prachtige gesprekken. ‘We laten zien waar de mogelijkheden tot ontwikkelingsgroei van hun kind ligt, aan welke doelen de docenten hebben gewerkt en/of hun kind op deze punten al groei heeft laten zien. Met die concrete ontwikkelingsdoelen op papier, kan je met de ouders bespreken of de ontwikkeling die wij op school zien ook thuis zichtbaar is. Door deze nauwe samenwerking krijg ik als begeleider een vollediger beeld van de leerling en krijgen de ouders soms een completer beeld van wat hun kind sociaal en emotioneel al aankan.’ 

Een passend uitstroomprofiel 

Veel leerlingen in het speciaal onderwijs komen op andere een uitstroombestemming terecht dan dat je op basis van hun IQ zou verwachten. Aan de school de taak om aan de inspectie, de ouders en de leerling te verantwoorden waarom er voor een bepaald uitstroomprofiel gekozen is. ‘We leggen uit waarom een reguliere werkplek geen passende optie is en een beschutte werkplek of dagbestedingsplek wel’, legt Astrid uit. ‘Zo kunnen sommige mensen met autisme prima in een vrij bedrijf werken terwijl anderen juist specifieke begeleiding nodig hebben.  

Met behulp van de overzichten van Aurecool kun je bijvoorbeeld laten zien wat je kan verwachten ten aanzien van het functioneren van een leerling en welke ondersteuning daarbij nodig is. Op die manier levert Aurecool niet alleen een bijdrage aan de onderwijskwaliteit, maar zorgt het ook dat een leerling daarna uitstroomt naar een zo optimaal mogelijk passende en zinvolle plek in de samenleving.’  


Astrid

Ga aan de slag!​

Probeer “Aurecool” 3 maanden gratis uit