‘Ik benut de groeikansen van mijn leerlingen optimaal’

Met 27 jaar ervaring hoef je Mascha Appeldoorn weinig meer uit te leggen over het gedrag van haar leerlingen. Toch werkt zij graag met de Aurecool. ‘Het helpt mij om afwijkend gedrag te duiden en mijn handelen te bepalen.’

Mascha Appeldoorn – leraar op een school voor voortgezet speciaal onderwijs


Iedere leraar herkent het: je denkt een leerling goed te kennen en dan opeens vertoont hij gedrag dat je niet kunt duiden. Ook Mascha wordt nog wel eens verrast. ‘Soms kan ik niet precies de vinger leggen op bepaald gedrag, laat staan waar het vandaan komt. Ik ontdek dan in Aurecool wat er precies speelt’, vertelt ze.

Gestructureerde observaties

Mascha is leraar op It Twalûk in Leeuwarden, een school voor voortgezet speciaal onderwijs. Zij werkt met jongeren tussen de 14 en 18 jaar. Een leeftijd waarin een grote discrepantie kan bestaan tussen de niveaus waarop een leerling in verschillende ontwikkelingsgebieden functioneert. ‘Je moet deze ontwikkelingsgebieden goed weten te scheiden. Anders verwacht je misschien te veel van een leerling’, vertelt Mascha. Een voorbeeld: een leerling is goed in staat om zelfstandig naar school te fietsen. In een andere situatie vertoont hij het gedrag van een peuter. ‘Je moet dan onderscheid maken tussen ‘zelfstandigheid in taak’ en ‘emotionele zelfstandigheid’. Ook na jarenlange ervaring doe je dat soms niet nauwkeurig genoeg. Daarom gebruik ik Aurecool. Dankzij mijn gestructureerde observaties zie ik tijdig dat deze taakzelfstandige leerling de emotionele zelfstandigheid van een vierjarige heeft. Dat geeft een goed inzicht.’

Passend lesmateriaal

Met dit inzicht weet Mascha aan welke doelen ze met deze leerling moet werken. Welke lessen en activiteiten zet ze daarvoor in? ‘Ik heb in de loop der jaren voor elk doel wel lesmateriaal op de plank, maar het kost veel voorbereiding en uitzoekwerk om een geschikte les te selecteren’, legt ze uit. ‘Aurecool helpt mij daarbij. Tegenwoordig brengt de tool niet alleen de focuspunten voor elke leerling in kaart, je krijgt ook de passende interventies aangeboden. Het grote voordeel is dat Aurecool heel gebruiksvriendelijk is. Je hoeft geen studie te doen om de tool te begrijpen en te gebruiken. In een paar klikken weet ik precies welk acties en materialen passen bij het ontwikkelingsdoel van deze leerling.’

Ouders en uitstroom

Juist omdat Mascha met oudere leerlingen werkt is het belangrijk dat ze gericht aan ontwikkelingsdoelen kan werken. ‘Mijn leerlingen zitten in hun laatste fase van het speciaal onderwijs. Hierna stromen zij uit naar een vervolgopleiding, dagbesteding of werksituatie’, legt ze uit. Waar de leerlingen naar toe gaan is afhankelijk van het uitstroomprofiel dat Mascha en haar collega’s opstellen. ‘Die laatste jaren wil ik alle groeikansen zo optimaal mogelijk benutten. Met Aurecool kan ik effectief en doelgericht handelen. Bovendien helpt het mij tijdens in gesprek met ouders die soms wat angstig en beschermend zijn. Ik leg uit dat te veel bescherming een kind in zijn ontwikkeling kan remmen. Dat leidt tot een lager uitstroomprofiel. De grafieken en informatie uit Aurecool helpen mij om ouders gerust te stellen. In overleg met de ouders grijp ik op deze manier alle ontwikkelingskansen van het kind en krijgt de leerling het juiste uitstroomprofiel dat bij zijn niveau past.’


Mascha Appeldoorn – leraar op een school voor voortgezet speciaal onderwijs

Ga aan de slag!​

Probeer “Aurecool” 3 maanden gratis uit