‘Onze leerlingen zijn zoveel meer dan hun diagnose’ 

De Mackayschool in Meppel is een van de eerste scholen die Aurecool gebruikt om een de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen in beeld te krijgen. Intern begeleider Astrid Ketelaars: ‘Leerlingen krijgen hierdoor beter onderwijs en een meer passend uitstroomprofiel dat is afgestemd op hun ondersteuningsbehoefte.’  

‘Met Aurecool heb ik veel meer inzicht in het gedrag van een kind’

In het speciaal onderwijs is het van groot belang dat je de ontwikkeling van je leerlingen goed in beeld hebt. En dat is best een uitdaging, want kinderen ontwikkelen zich op verschillende gebieden in een wisselend tempo, weet Ingrid Bruijne. ‘Aurecool biedt mij inzicht en de handelingsadviezen die ik nodig heb.’ 

‘Met Aurecool spreek je een gemeenschappelijke taal’ 

Op het Leeuwardense It Twalûk hebben alle leerlingen een Aurecool. ‘Het mes snijdt aan twee kanten’, vertelt orthopedagoog Josien Brakke. ‘Aan de ene kant biedt de tool leraren veel houvast. Aan de andere kant helpt het mij om in te schatten of onze school de beste keuze is voor een kind en wat er na […]